Małe sprostowanie do regulaminu Jesiennego Pucharu w strzelbie i karabinie:
Podpunkt 4 nie dotyczy konkurencji z podpunktu 3.5 (Karabin centralnego zapłonu 10 strzałów (postawa stojąca))