O Klubie

Klub Strzelecki Kraków Valley Golf działa od 18 marca 2005r, jest zarejestrowany w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego oraz posiada licencje klubową. Wszystkich chętnych, zainspirowanych duchem rywalizacji sportowej, zapraszamy do członkostwa w naszym Klubie. Naszym celem jest rozpowszechnianie strzelectwa, jako nietuzinkowej formy sportu, działanie na rzecz integracji społeczeństwa lokalnego wokół idei sportu, a także podnoszenie umiejętności wszystkich uprawiających tę wymagającą dyscyplinę.

Klub realizuje swoje cele poprzez prowadzenie treningów, szkoleń oraz organizację turniejów i zawodów strzeleckich. Przyjazna atmosfera oraz kadra trenerska gwarantuje bezpieczeństwo i szkolenie na najwyższym poziomie. Początkującym pomagamy w zdobyciu uprawnień PZSS, dopuszczających do startów w zawodach grupy powszechnej, a także wyczynowej.

Klub posiada bogate zaplecze techniczne, umożliwiające czynne uprawianie strzelectwa oraz prowadzenie treningów praktycznie wszystkich konkurencji pistoletowych, karabinowych i strzelbowych. U nas każdy znajdzie coś dla siebie!

 

Nasza działalność oparta jest o 3 znajdujące się na terenie Małopolski obiekty:

  • Strzelnica GunsArea, Brzeźnica (koło Skawiny)
  • Strzelnica Pasternik-Kraków
  • Strzelnica Sportowa Myślenice

Członkami klubu mogą zostać zarówno dorośli jak i młodzież w wieku szkolnym (do 18 roku życia za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów). Po zapoznaniu się ze Statutem Klubu, Regulaminem Strzelnicy oraz Ogólnymi zasadami bezpieczeństwa wystarczy złożyć wypełnioną deklarację członkowską i opłacić składkę klubową (FAQ).

Informacje:
Klub Strzelecki Kraków Valley Golf
Paczółtowice 328
32-065, Krzeszowice
NIP: 5130085919

REGON: 120039176

Kontakt:
klub@kskvg.pl
https://www.facebook.com/KlubStrzeleckiKVG

Konto Bankowe:
numer: 24 1440 1127 0000 0000 0385 8391


Copyright © 2022 Klub Strzelecki - Kraków Valley Golf